Poprzez wskazanie tej opcji, możliwe jest dodanie odpowiedniego tekstu. Zacznij od wprowadzenia poprawnej treści, którą chcesz umieścić. Następnie przejdź do wyboru Czcionki, Wielkości oraz Koloru Tekstu.

Następnie przejdź do dodawania warunków widoczności. Dokonaj wyboru Atrybutu, Operatora oraz Wartości.


Za pomocą wskazania opcji Kopiuj komponent, Twój aktualny komponent zostanie podwojony.

Poprzez wskazanie opcji Usuń komponent, Twój aktualny komponent zostanie usunięty.