Poniżej znajduje się katalog dostępnych komponentów, z których możesz skorzystać. Są nimi: Lista elementów, Przycisk, Pole formularza, Skanuj, Tekst, Zdjęcie, Listbox, Plik.  Poniżej listy komponentów znajduje się lista wszystkich elementów przedstawionych na danym ekranie. Możesz w nie kliknąć żeby program podświetlił wskazany komponent.


Przełączając Tab na Atrybuty zobaczysz listę dostępnych na tym ekranie atrybutów. Są tam ogólnodostępne atrybuty, które nie mają wypełnionej kolumny ekran oraz te przekazane, gdzie w kolumnie ekran znajduje się informacja z którego ekranu został on przekazany.


Poniżej zamieszczony w skrócie opis każdego komponentu wraz z odwołaniem do szczegółowego opisu jego właściwości


Lista elementów Jeżeli chcesz utworzyć tabelę z danymi, które będziesz mógł wybierać i wyszukiwać użyj tego elementu. We właściwościach określisz co dokładnie ma być wyświetlane. Czytaj więcej...
PrzyciskNawigowanie po aplikacji zrobisz za pomocą przycisków np. przechodzenie pomiędzy ekranami. Czytaj więcej...
Pole formularzaKiedy na ekranie mają być wprowadzone dane przez osobę użyć tego komponentu i określ jakie dane ma on przyjmować. Czytaj więcej...
SkanujGdy chcesz używać kodów kreskowych lub QR użyj tego komponentu. Po kliknięciu w niego otwiera się drugi ekran z podglądem obrazu z kamery. Za pierwszym razem każdy użytkownik musi zezwolić na używanie kamery. Czytaj więcej...
TekstWszystkie wyświetlane informacje powinny być w tym komponencie. Możesz wprowadzić dowolne napisy oraz odwołać się do atrybutów poprzez użycie symbolu @. Czytaj więcej...
ZdjęcieJeżeli chcesz wprowadzać zdjęcia np. towarów to możesz to zrobić za pomocą tego komponentu. Zrobione zdjęcie zapisze się tam gdzie wskażesz w zdarzeniach. Czytaj więcej...
ListboxW przypadku wszystkich list elementów gdy masz wybrać tylko jeden element możesz użyć listy rozwijanej. Czytaj więcej...
PlikWgrywanie plików do systemu możesz zrealizować za pomocą tego komponentu. Musisz jednak określić gdzie ma się on zapisać za pomocą zdarzeń. Czytaj więcej...