W budowanych ekranach aplikacji mobilnej często wykorzystywane jest skanowanie kodów towaru lub lokalizacji. Użyj do tego komponentu Skanuj.

Wprowadź najpierw jego nazwę, wyświetlaną w polu. Następnie dokonaj wyboru koloru wypełnienia, ikony, obramowania oraz tekstu.


Przejdź do dodania warunku widoczności oraz warunku poprawności. Abu dodać prawidłowo warunek widoczności, dokonaj wyboru Atrybutu oraz odpowiedniego Operatora.


Poprzez dodanie warunku poprawności, możliwe jest szybsze zweryfikowanie, czy wprowadzone przez nad dane są odpowiednie. Możesz dokonać wyboru spośród: Pole wymagane, Wzór poprawności (Regex), Minimalna liczba znaków, Maksymalna liczba znaków, Porównaj z, Pole typy e-mail.

Poniżej warunku znajduje się pole do wprowadzenia komunikatu dla poprawnego pola i błędnego, które jednak mogą pozostać puste. 

Za pomocą wskazania opcji Kopiuj komponent, Twój aktualny komponent zostanie podwojony.

Poprzez wskazanie opcji Usuń komponent, Twój aktualny komponent zostanie usunięty.