Poprzez wybór zakładki Zdarzenia, możliwe jest dodanie odpowiedniego zdarzenia jako reakcji na daną sytuację. Dostępność ich możesz wyselekcjonować spośród: Przejście na ekran, Przekazanie atrybutu, DPD Generuj listy przewozowe, DPD Generuj etykiety, DPD Generuj protokół odbioru, DPD Zamów kuriera, Pętla dalej, Pętla wstecz, Pętla pierwszy, Pętla ostatni, Czyszczenie pól, Zakończ dokument, Zapisz dane pozycji, Dodaj dokument WZ, Rozpocznij czynność, Zakończ czynność, Zakończ dokument ręcznie, Rezerwuj Ad hoc, Anuluj rezerwację Ad hoc, Dodaj dokument DD, Anuluj realizację, Dodaj dokument RW, Dodaj dokument PW, DPD Zapisz konfigurację DPD Services.

Zaistnienie wybranego zdarzenia spowoduje pojawienie się danej reakcji.