Za pomocą wskazania tej opcji, możliwe jest dołączenie wskazanego przez nas pliku. Zacznij od wprowadzenia Nazwy pola oraz wyboru koloru wypełnienia, ikony oraz obramowania. Następnie przejdź do ustawienia warunku widoczności poprzez wskazanie odpowiedniego Atrybutu, Operatora oraz Wartości.