Rozpocznij od wprowadzenia Nazwy Pola oraz wyboru odpowiedniego Typu elementu spośród: Towary, Dokumenty, Pozycje, Kody uszkodzeń. Następnie wybierz kolor obramowania oraz tekstu.

Następnie przejdź do możliwości dodania warunku widoczności. Dokonaj wyboru odpowiedniego Atrybutu, Operatora oraz Wartości

Za pomocą wskazania opcji Kopiuj komponent, Twój aktualny komponent zostanie podwojony.

Poprzez wskazanie opcji Usuń komponent, Twój aktualny komponent zostanie usunięty.