W jaki sposób mogę odszukać daną kartotekę?

Wybierając zakładkę Kartoteki, prezentowane nam jest okno wszystkich dostępnych kartotek w systemie. Można dokonać ich selekcji spośród kategorii : Nazwa towaru, Kod towaru, Jednostka miary, Stan, Status, Numer partii, Data ważności.

       



Po zastosowaniu opcji Szczegóły, zostaniemy przekierowani do okna widoku szczegółów kartoteki i danych, które ona zawiera.


Po zastosowaniu opcji Powiązane dokumenty, zostaniemy przekierowani do okna Listy Dokumentów.




Po wskazaniu i kliknięciu na dany dokument, możliwy jest wybór opcji ustawień spośród: Szczegóły, Powiązane dokumenty ,Zmiany statusów, Edytuj, Usuń.

Po wskazaniu opcji Szczegóły, zostaniemy przekierowani do okna Szczegółów dokumentu.

Po dokonaniu wyboru opcji Powiązane dokumenty zostaniemy przekierowani do okna przedstawiającego wszystkie powiązane  dokumenty danej kartoteki. Analogicznie, poprzez zastosowanie opcji Zmiany statusów, zostaniemy przekierowani do okna przedstawiającego wszystkie aktualizacje statusów danej kartoteki.

 

Za zastosowaniem opcji Edycji, zostaniemy przekierowani do okna edycji danego dokumentu.

W jaki sposób usunąć daną kartotekę?

Poprzez wskazanie opcji Usuń, zostanie nam przedstawione okno umożliwiające dokonanie usunięcia danej pozycji. Aby potwierdzić daną akcję, użyj przycisku TAK, USUŃ. Aby porzucić zmiany, wybierz przycisk Anuluj.


Poprzez dwukrotne wskazanie danej pozycji, zostanie nam przedstawione okno Szczegółów kartoteki. Zostaną na nim wyświetlone między innymi Dane podstawowe, które przedstawione są z lewej strony ekranu oraz Pozycje, które znajdują się po prawej stronie ekranu.  Aby dokonać szybszej selekcji danej pozycji, wybierz przycisk z symbolem, dzięki któremu uzyskasz prezentację filtrów, które ułatwią sortowanie.  Dostępnymi pozycjami są : Towar, Kod towaru, Status, Jednostka miary, Ilość, Ilość do realizacji, Ilość zrealizowana, Lokalizacja źródłowa, Lokalizacja docelowa. Poniższe fotografie przedstawiają zrzuty ekranów ilustrujących zastosowanie tej opcji. Aby uzyskać szerszy podgląd do zakresu danych, użyj opcji Rozwiń tabelę