Zakładka Mapa zapewnia dostęp do prezentacji wybranych magazynów wraz z doborem trybu który stopniuje uszczegółowienie widoku Dodatkowo, umożliwia nam obserwację z góry.


W celu rozpoczęcia pracy, dokonaj wyboru odpowiedniej pozycji w opcji Tryb oraz opcji Magazyny.

W jaki sposób dokonać selekcji danej pozycji?

Dzięki kliknięciu na symbol , możliwe jest wyszukanie i zlokalizowanie dodatkowych wybranych elementów, które prezentowane są na mapie dzięki użyciu niżej dostępnych filtrów spośród: Strefa, Lokalizacja, Towar-Nazwa, Towar-Kod, Towar-Główny kod EAN, Pracownik, Dokument-Nazwa, Dokument-Status, Dokument-Typ operacji, Dokument-Sposób dostawy, Dokument-Kontrahent.  Poniższe fotografie przedstawiają zrzuty ekranów okien po wybraniu filtru Lokalizacja oraz filtru Towar- nazwa. w celu ilustracji przykładowego zastosowaniaPo wprowadzeniu danej nazwy, wybierz przycisk Zastosuj, aby odszukać daną pozycję w magazynie.


        

Możesz dokonać wyboru wielu filtrów, które uporządkują się w kolejności dodania. Ten krok usprawni proces wyselekcjonowania danej pozycji. Poniższa fotografia przedstawia zrzut ekranu okna widoku po zastosowaniu dwóch filtrów.


  

W jaki sposób dopasować widok indywidualnego magazynu?

Widok każdego prezentowanego na mapie magazynu można indywidualnie dopasować do potrzeb ekranu za pomocą narzędzi do centrowania, skalowania, rozciągania i zmniejszania. Są one dostępne w prawej dolnej części okienka każdego wyświetlanego magazynu.

Przejście do zakładki Lista magazynów.

Poprzez wybranie zakładki Lista magazynów, napotykamy się z wyświetleniem listy istniejących magazynów. Poniższy zrzut ekranu przedstawia widok istniejącego rejestru magazynów. Możliwa jest edycja istniejącego magazynu oraz kreacja nowego magazynu.

Aby dokonać szybkiej selekcji magazynu, należy kliknąć w filtr wyszukiwania , który ułatwi nam odnalezienie danego magazynu według kryteriów, którymi są : Nazwa magazynu, Data utworzenia, Kto utworzył