Przy każdej pozycji kontrahenta, dostępne jest menu oznaczone symbolem , które umożliwia uruchomienie podglądu szczegółów, podglądu transakcji, trybu edycji wybranego kontrahenta oraz możliwość usunięcia.


                       

Po wskazaniu opcji Szczegóły, zostaniemy przekierowani do okna prezentującego Szczegóły kontrahenta


Po wskazaniu opcji Historia transakcji, zostaniemy przekierowani do okna Listy dokumentów. Aby wyszukać daną pozycję, możemy dokonać jej selekcji spośród istniejących filtrów: Typ operacji, Kontrahent, Symbol dokumentu, Symbol dokumentu zewnętrznego, Kiedy, Status, Liczba pozycji, Magazyn, Sposób dostawy, Priorytet, Adres dostawy, Atrybuty.