4.1.1 W jaki sposób dodać nowego kontrahenta?

Aby dodać nowego kontrahenta, należy wybrać przycisk z symbolem , który dostępny jest w oknie listy kontrahentów. Poprzez jego użycie, zostaniemy przekierowani do okna umożliwiającego nam dodawanie danych nowego kontrahenta.

Należy wprowadzić odpowiednie dane lub wprowadzić poprawny numer NIP. Po wykonaniu tej czynności, będziemy mogli użyć przycisku Pobierz dane z GUS. Ten proces zapewni pobranie danych z GUS i wypełni nimi odpowiednie pola tworzonego kontrahenta.


W oknie dodawania nowego kontrahenta znajdują się również możliwe do wypełnienia pola Atrybuty oraz Adresy dostaw.Opcja Atrybuty umożliwia dodawania nowych lub odbieranie uprzednio nadanych atrybutów danemu kontrahentowi. Ich dodanie jest możliwe, jeżeli zostały wcześniej utworzone w systemie. 

W sytuacji, gdy nie posiadasz atrybutów w Słowniku, zostaniesz powiadomiony o tym poprzez poniższy link. Poprzez wybór opcji Słownik, zostaniesz przekierowany do zakładki Słowniki, gdzie będziesz mógł uzupełnić brakujące informacje. Wybór dostępnych atrybutów kontrahenta z listy uprzednio utworzonych w systemie:


Co bardzo ważne, dostępne jest dokonanie opisu.


4.1.2 W jaki sposób mogę wprowadzić nowy adres dostaw?

Opcja Adresy dostaw umożliwia wprowadzenie adresu dla danego kontrahenta. Kontrahent może mieć więcej niż jeden adres przeznaczony do dostaw. Aby go dodać, należy wybrać przycisk oznaczony symbolem .  Należy wprowadzić takie dane jak: Nazwa, Miejscowość, Kod pocztowy, Ulica, Numer domu, Numer lokaluAby zatwierdzić wprowadzoną przez nas pozycję, użyj przycisku . Aby porzucić wprowadzone zmiany, należy kliknąć przycisk .


4.1.3 Jak należy dokonywać procesu edycji?

Aby dokonać procesu edycji, należy wskazać wybranego kontrahenta, kliknąć lewym klawiszem myszki potwierdzając wybór, a następnie kliknąć dostępny w oknie  przycisk .

Poniższa fotografia przedstawia okno edycji wybranego kontrahenta. Należy wprowadzić poprawne dane lub pobrać je poprzez podanie numeru NIP i użyciu przycisku Pobierz Dane z GUS. Aby dokonać zapisu, użyj przycisku Zapisz. Aby porzucić zmiany, użyj opcji Anuluj

 Przy każdej pozycji kontrahenta, dostępne jest menu oznaczone symbolem , które umożliwia uruchomienie podglądu szczegółów, podglądu transakcji, trybu edycji wybranego kontrahenta oraz możliwość usunięcia.


                       


Aby rozpocząć proces edycji, użyj przycisku Edytuj. Po wprowadzeniu zmian, użyj przycisku Zapisz. Aby porzucić edycję, wybierz opcję Anuluj.