Poprzez wybór zakładki Pracownicy, zostaniemy przekierowani do okna przedstawiającego listę pracowników naszej firmy. Pracownicy zarejestrowani są na liście wraz z dodatkowymi informacjami, którymi są: Imię i Nazwisko, Magazyn, Uprawnienia, Data ostatniego logowania, Status, Logowanie oraz Aktywne kompletacje.

Poniższy zrzut ekranu przedstawia widok przykładowej listy pracowników. 


W jaki sposób mogę odszukać danego pracownika?

Poprzez wybór opcji Dodaj filtr  , możliwe jest sortowanie wyświetlanej listy pracowników według dostępnych kryteriów.  Dostępne filtry wyszukiwania to : Imię, Nazwisko, Magazyn, Uprawnienia, Ostatnie logowanie, Status, Aktywne kompletacje.

Poniższe fotografie prezentują zrzuty ekranów, które ilustrują tę opcję.

  


Przy każdej pozycji pracownika na liście jest dostępne menu  , które umożliwia przejście do opcji Szczegóły

Poniższy zrzut ekranu przedstawia widok przykładowego okna ze Szczegółami pracownika.