System umożliwia dodawanie kolejnych Atrybutów i Dostawców. W jaki sposób mogę ich dodać?

W celu wprowadzenia nowego Atrybutu, należy kliknąć przycisk  i wprowadzić symbol danego Atrybutu. Następnie podać nazwę danego pliku i wybrać go spośród plików znajdujących się na naszym komputerze. Aby zatwierdzić wprowadzoną przez nas pozycję, użyj przycisku . Aby porzucić wprowadzone zmiany, należy kliknąć przycisk .


  


Aby dodać nowego Dostawcę, należy kliknąć przycisk 

Kolejną czynnością jest dodanie Nazwy dostawcy oraz Symbolu. Analogicznie, aby zatwierdzić wprowadzoną przez nas pozycję, użyj przycisku . Aby porzucić wprowadzone zmiany, należy kliknąć przycisk .


Dodatkowym atutem systemu jest to, że umożliwia wykonanie jednoczesnej zmiany Typu towarów lub/i zmiany Grupy towarowej dla więcej niż jednej zaznaczonej pozycji na Liście towarów.

W celu zawężenia ilości towarów przeznaczonych do jednoczesnej edycji, należy zastosować wybrany dostępny przykładowy filtr.

     

Dla wszystkich zaznaczonych pozycji, możliwa jest zmiana Typu towaru i Grupy towarowej.

Wybór nowego Typu towarów dla wybranych na liście pozycji.


Wybór nowej Grupy towarowej dla wybranych na liście pozycji.

Aby zapisać dokonane przez nas zmiany, wybierz opcję Zapisz. Jeżeli chcesz porzucić edycję, wybierz Anuluj.


W jaki sposób wydrukować daną etykietę?

W celu wydruku etykiet dla wybranego na liście pojedynczego towaru lub ich większej ilości, należy zaznaczyć ich pozycje na liście a następnie użyć przycisku Drukuj etykiety. Następnym krokiem  jest wybór Rodzaju etykiety oraz użycie przycisku Drukuj.


W domyślnym folderze Pobrane zostanie zapisany plik wydruku PDF z etykietami.  Poniżej znajduje się przykładowy widok pobranego dokumentu.