Po dokonaniu wyboru konkretnego towaru i opcji Edycji, zostaniemy przekierowani do okna, w którym prezentowane są Szczegóły. W tym momencie, możliwa jest również edycja dostawców i zdjęć oraz zmiana szczegółów towaru, takich jak : Nazwa towaru, czy Kod towaru .Aby zapisać dokonane przez nas zmiany, wybierz opcję Zapisz. Jeżeli chcesz porzucić edycję, wybierz Anuluj.

Okno edycji wybranych towarów 

  


Zmiana Szczegółów Towaru zapewnia edycję takich pozycji jak : Nazwa towaru, Kod towaru, Główny numer EAN, Typ towaru, Główna jednostka miary, Grupa towarowa. Dodatkowo poprzez użycie przycisku o symbolu , możliwe jest przekierowanie wybranych pól do Słownika ,aby móc dodać Typ towaru lub Grupę towarową.


System umożliwia wybór jednostki miary spośród dostępnych w katalogu, którymi są : Milimetr, Centymetr, Kilogram, Tona, Metr, Kilometr, AGD, Sztuka.