W jaki sposób wyszukać dany towar?


Jedną z dostępnych opcji jest wyszukiwanie towaru na liście.  Filtr umożliwiający wyselekcjonowanie danych pozycji oznaczony jest symbolem . Jego rolą jest wyszukanie danych towarów za pomocą wyboru wybranych kryteriów, którymi są : Nazwa towaru, Kod towaru, Główny kod EAN, Główna j. miary, Stan, Kod dostawcy, Typ towaru, Grupy towarowe, Atrybut towaru, Lokalizacja, Magazyn, Strefa.Aby dokonać edycji danego towaru, powinieneś wskazać dany towar na liście i nacisnąć dwukrotnie lewy przycisk klawiszu myszki, a następnie w otwartym oknie wybrać przycisk Edytuj. Po wykonaniu tych kroków, będziesz mógł dokonać edycji wszystkich wyżej wymienionych właściwości danego towaru.


Dodatkowo każda pozycja zawiera Menu, które jest oznaczone  symbolem . Pozwala ono na podgląd szczegółów i historii towaru, a także jego lokalizacji. Umożliwia również przeszukanie kartoteki, edycję i usunięcie danej pozycji. 


Po wskazaniu opcji Szczegóły, zostaniemy przekierowani do okna Szczegółów towaru. Możliwa jest w nim opcja Edycji oraz opcja Drukuj.

  

Po dokonaniu wyboru opcji Historia Towaru, zostaniemy przekierowani do okien, w którym prezentowane jest Menu zawierające katalog możliwych opcji. Jest ono oznaczone symbolem . Poprzez jego zastosowanie, możliwa jest szybsza selekcja spośród dostępnych opcji: Kontrahent, Data, Symbol dokumentu, Typ operacji, Ilość, Lokalizacja źródłowa, Lokalizacja docelowa, Jednostka miary, Pracownik. Poniższe fotografie prezentują przykładowe zastosowanie tych opcji.

           

Po wyborze opcji Lokalizacje, zostaniemy przekierowani do okna widoku dostępnych Lokalizacji towaru. Po wskazaniu Menu, dostępna jest możliwość dokonania selekcji lokalizacji danego towaru poprzez użycie dostępnych filtrów spośród: Lokalizacja, Strefa, Magazyn, Ilość, Główna jednostka miary, Stan maksymalny, Stan optymalny, Stan minimalny, Data ważności, Numer seryjny.

    

Po wskazaniu opcji Kartoteki, zostaniemy przekierowani do okna dostępnych kartotek towaru. Poprzez wybór opcji Menu, możliwe jest szybsze odnalezienie danej kartoteki za pomocą zastosowania filtrów takich jak : Towar, Kod towaru, Jednostka miary, Stan, Status, Partia, Data ważności, Czas dodania, Czas edycji, Kod kreskowy, Atrybuty.