W jaki sposób mogę odnaleźć lokalizację danej pozycji?

Dokonując wyboru zakładki Lokalizacje, zostaniemy przekierowani do okna widoku lokalizacji, w których umieszczone są dane towary. Możemy dokonać ich kategoryzacji ze względu na : Symbol lokalizacji, Magazyn, Strefę, Typ, Rodzaj, Status, Procent zajętości wagi, Procent zajętości towaru.

Poprzez dwukrotne kliknięcie na daną lokalizację, zostaniemy przekierowani do jej podglądu szczegółów. Ukazuje on Dane podstawowe, Atrybuty, Rzut z góry konkretnego regału oraz Rzut z boku. Poprzez zastosowanie opcji Edytuj, możemy dokonać edycji wcześniej wymienionych informacji.


  


Po zastosowaniu tego procesu, będziemy mogli wprowadzić nowe dane do lokalizacji naszych pozycji. Aby zapisać wprowadzone zmiany, użyj przycisku Zapisz. Jeżeli nie chcesz zapisywać wprowadzonych zmian, użyj przycisku Anuluj. 

Za pomocą użycia symbolu oznaczonego ,możemy otworzyć menu zawierające dostępne filtry. Są nimi: Symbol, Magazyn, Typ, Status, Zajętość wagi, Zajętość ilości towaru, Waga, Powierzchnia, Towar. Poniższe zrzuty ekranów prezentują zastosowanie przykładowych filtrów.

     \


Dodatkowo, możemy dokonać procesu edycji ze względu na Strefę, Typ, Rodzaj, Status. Aby zapisać zmiany, użyj przycisku Zapisz. Jeżeli chcesz porzucić zmiany, użyj przycisku Anuluj. Dokonaj wyboru opcji Drukuj Etykiety, jeżeli chcesz otrzymać pobraną etykietę w folderze Pobrane.

Przy każdej pozycji dostępne jest Menu, które przedstawia katalog opcji spośród : Szczegóły, Zasoby lokalizacji, Historia, Edytuj, Pokaż na mapie.Za pomocą wyboru opcji Szczegóły, zostaniemy przekierowani do okna prezentującego widok szczegółu w lokalizacji danej pozycji. Dodatkowo za pomocą przycisku Edytuj, możliwe jest dokonanie edycji istniejących danych. Za pomocą przycisku Drukuj, możesz również otrzymać etykietę w folderze Pobrane.

          


Po wskazaniu opcji Zasoby lokalizacji, zostaniemy przekierowani do okna prezentującego środki danej lokalizacji. Dostępne jest również Menu, które oznaczone jest symbolem . Poprzez wybór jego opcji spośród:  Nazwa, Symbol, Kod EAN, Typ, Grupa, Jednostka miary, Stan, Partia towaru, Stan minimalny, Stan optymalny, Stan maksymalny, możliwe jest szybsze wyselekcjonowanie danej pozycji. Poniższe fotografie przedstawiają zrzuty ekranów ilustrujące zastosowanie tej opcji.

   


Poprzez wybór opcji Historia, zostaniemy przekierowani do okna ilustrującego przebieg historii danej lokalizacji. Dostępne jest również Menu, które oznaczone jest symbolem . Możliwe jest wskazanie opcji spośród: Kontrahent, Towar, Data, Symbol dokumentu, Typ operacji, Ilość, Lokalizacja źródłowa, Lokalizacja docelowa, Jednostka miary, Pracownik. Przykładowe zastosowanie tych funkcji znajduje się na poniższych fotografiach.

  

W jaki sposób mogę dokonać edycji danej lokalizacji?


Analogicznie, poprzez wybór opcji Edytuj, zostaniemy przekierowani do okna umożliwiającego edycję danej lokalizacji.