Wybranie zakładki Towary, umożliwia nam przejście do okna, które przedstawia listę towarów. Dla każdego towaru przewidziana jest prezentacja danych takich jak Nazwa towaru, Kod towaru, Główny kod EAN, Jednostka miary, Stan, Typ towaru, Grupa towarowa.

Możliwe jest sortowanie listy prezentowanej w zakładce, dodawanie kolejnych towarów, edycja istniejących towarów, podgląd szczegółów oraz wydrukowanie etykiety. Poniższa fotografia przedstawia zrzut ekranu prezentujący okno edycji danych.