Pracę z zakładce Panel Główny, rozpocznij od wyselekcjonowania okresu czasu. Następnym krokiem jest użycie przycisku Dostosuj. Po dokonaniu tej czynności, zostaniemy przekierowani do okna ekranu  umożliwiającego ich dodawanie. Aby to zastosować, wprowadź nazwę ekranu, a następnie wybierz odpowiednio przyciski Dodaj i Gotowe.

  

Zostaniesz przekierowany do okna prezentującego możliwość wyboru odpowiednich Widgetów.


Po dokonaniu wyboru odpowiedniego Widgetu, zostaniesz przekierowany do okna jego dodawania. Wprowadź odpowiedni Tytuł, a następnie dokonaj wyboru Dokumentów, Statusów i Magazynów.


Przejście do tej zakładki, umożliwia nam podgląd wyników i statystyk, które prowadzone są w naszym magazynie.