Zakładka Lista magazynów posiada opcję dodawanie nowego magazynu.

Jak rozpocząć tworzenie własnego magazynu? Oto kreacja magazynu krok po kroku.

Aby tego dokonać , należy kliknąć symbol , który dostępny jest w oknie Listy magazynów. Po jego użyciu, zostaniesz przekierowany do okna z narzędziami, które umożliwi Ci projekcję własnego magazynu. 

                   


W jaki sposób posługiwać się narzędziami edycji wybranego magazynu?

Narzędzia edycji wybranego magazynu. W oknie edycji magazynu dostępny jest edytor graficzny, który zawiera narzędziami służące do wirtualnego odwzorowania powierzchni rzeczywistego magazynu. Za ich pomocą, możliwe jest naniesienie powierzchni magazynu oraz elementów wchodzących w skład jego wyposażenia. Umożliwia nam on kreację naszej firmy poprzez własny rysunek oraz dodawanie elementów spośród dostępnych: Drzwi, Regał, Strefa, Tekst, Linia, Krzywa, Prostokąt, Koło, Wielokąt.

Poprzez indywidualizację danych elementów, możemy zmienić grubość linii, kolor, wypełnienie. Aby skorzystać z  tej opcji, wprowadź poprawne informacje, natomiast jeżeli nie chcesz dokonywać zmian, użyj opcji Anuluj wybór. Poniższy zrzut ekranu prezentuje dostępność tej opcji.


Projekcję własnego magazynu, rozpocznij od stworzenia rysunku , który może mieć kształt prostokąta, bądź wielokąta.  Aby tego dokonać, skorzystaj z opcji Rysuj magazyn

 

Poprzez skorzystanie z poniższego wachlarza opcji, będziesz mógł zastosować takie możliwości jak:

  • Przesuń- umożliwia zapis danego magazynu
  • Zmień rozmiar- umożliwia edycję rozmiaru danego magazynu
  • Obróć- umożliwia edycję obrotu położenia danego magazynu
  • Usuń- umożliwia usunięcie danego magazynu

 

Możliwe jest skorzystanie z opcji dodania Drzwi. Dostępne jest ustalenie ich nazwy oraz szerokości w oknie, które znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu. Jeżeli chcesz natomiast nie zapisywać dokonanych zmian, wybierz opcję Usuń element. Aby wrócić do Menu głównego, dokonaj wyboru opcji Anuluj wybór.

Podczas tworzenia magazynu, zwróć uwagę na szczególnie ważny element, którym jest Regał

Wartości:

  • Minimalna liczba rzędów regału to 1, zaś maksymalna liczba rzędów to 2.
  • W przypadku, gdy regał posiada dwa rzędy, to nie muszą być one identyczne.

Dostępne jest wprowadzenie Nazwy elementu, Liczby rzędów, Liczby przęseł i ich poziomów, Rodzaju sortowania i jego oznaczenia.


Rysunek regału znajdującego się w magazynie, widoczny jest z góry. Poniższa fotografia przedstawia przykładowy projekt.


Podczas edycji danego regału, możliwy jest rzut z boku każdego z rzędów regału poprzez wybór opcji Pokaż rzut z boku. Jeżeli chcesz dokonać zapisu, wybierz opcję Zapisz. Jeżeli chcesz porzucić zmiany, skorzystaj z opcji Anuluj.


Przykładowy rzut z boku regału A rząd 1                        Przykładowy rzut z boku regału A rząd 2 


                                               


W jaki sposób dokonać edycji nowych regałów?

Podczas edycji i projekcji nowych regałów, istnieje możliwość dzielenia w pionie i poziomie półek oraz możliwość usunięcia tych już istniejących. Możesz tego dokonać dzięki wskazaniu opcji Podziel w poziomie, Podziel w pionie, Usuń półkę. Analogicznie, jeśli chcesz dokonać zapisu, użyj opcji Zapisz. Jeżeli chcesz porzucić zmiany, skorzystaj z opcji Anuluj.

        Przykład podziału w poziomie .                    Przykład podziału w pionie.                            Przykład usunięcia danej półki.

    


Aby dodać nową i indywidualną strefę, użyj opcji Strefa. Po jej zastosowaniu, zaznacz miejsce na mapie magazynu, który ma ona obejmować. Poniższa fotografia przedstawia zrzut ekranu, prezentujący zastosowanie tej opcji. Posiada ona te same opcje: Przesuń, Zmień rozmiar, Obróć, Usuń, które zostały wyżej scharakteryzowane. Możliwe jest również skorzystanie z opcji wyboru, iż jest to Strefa kompletacji.

  • Przesuń- umożliwia zapis danego magazynu
  • Zmień rozmiar- umożliwia edycję rozmiaru danego magazynu
  • Obróć- umożliwia edycję obrotu położenia danego magazynu
  • Usuń- umożliwia usunięcie danego magazynu


Aby dodać nowe dane tekstowe, użyj opcji Tekst. Pozwoli Ci ona wprowadzić wartość tekstu oraz umożliwi wybór koloru i rozmiaru czcionki, których chcesz użyć. Dodatkowo, możesz skorzystać z wyboru pogrubienia oraz pochylenia danego tekstu.


Możliwe jest skorzystanie z pozostałych opcji jak : Linia, Krzywa, Prostokąt, Koło, Wielokąt. Po zastosowaniu każdej z nich, będziemy mogli nanieść oznaczony element na projekt naszego magazynu. Dodatkowo, będziemy mogli dokonać edycji ich koloru linii, rozmiaru grubości, typu linii, koloru wypełnienia, czy ilości wierzchołków w zależności od danej figury. Poniższa fotografia przedstawia zrzut ekranu ilustrujący zastosowanie tych opcji.

Widok przykładowego rysunku magazynu dzięki zastosowaniu zakładki Lista Magazynów.