Po przejściu do zakładki Panel Główny, zostaną Ci przedstawione dostępne Foldery: Moje Konto, Użytkownicy, Płatności, Role.


Po wskazaniu Moje Konto, zostaniesz przeniesiony do okna, które umożliwi Ci edycję Danych podstawowych oraz Danych firmowych. Wprowadź poprawne informacje i użyj przycisku Zapisz. Aby anulować wprowadzone zmiany, użyj przycisku Anuluj.

 

Po wskazaniu opcji Zmień hasło, zostanie Ci przedstawione okno, które umożliwi Ci wprowadzenie nowego hasła i jego zapis na koncie. Finalizacją całego procesu jest użycie przycisku Zmień hasło. Aby nie dokonywać zapisu wprowadzonych danych, użyj przycisku Porzuć zmianę.Po wskazaniu opcji Usuń konto, zostanie Ci przedstawiony komunikat potwierdzający dokonanie tej czynności. Przedstawia on informację, że wszystkie zapisane dane na tym koncie zostaną utracone. Możesz w tym miejscu dokonać wyboru opcji Usuń tylko to konto lub Usuń konto ze wszystkich firm. Aby zapisać dokonane zmiany, wybierz przycisk Zatwierdź. Aby porzucić, wybierz przycisk Anuluj.Po wskazaniu Użytkownicy, zostaniesz przekierowany do okna przedstawiającego listę wszystkich dostępnych użytkowników. Za pomocą dostępnych opcji, możesz odświeżyć stronę, dodać nowego użytkownika, dezaktywować danego użytkownika, nadać mu rolę  oraz wyselekcjonować go dzięki użyciu opcji spośród: E-mail, Imię, Nazwisko, Status, Data aktywności.


 Dzięki zastosowaniu opcji Dodaj użytkownika, zostaniesz przekierowany do okna umożliwiającego Ci dodanie nowego użytkownika. Zacznij od wprowadzenia adresu e-mail osoby, którą chcesz dodać do swojej firmy. Następnie nadaj jej rolę, którą będzie pełnić. Aby zapisać wprowadzone zmiany, użyj przycisku Zapisz. Aby porzucić wprowadzone zmiany, użyj przycisku Anuluj.Po wskazaniu Role, zostaniemy przekierowani do okna umożliwiającego nadanie odpowiednich ról użytkownikom.
Użyj przycisku z oznaczeniem + aby dodać nową rolę. Po dokonaniu tego kroku, zostaniesz przekierowany do okna, w którym będziesz mógł dodać Dane podstawowe oraz Uprawnienia. Wprowadź poprawne informacje, a następnie użyj przycisku Dodaj. Aby porzucić zmiany, użyj przycisku Anuluj.

Po wskazaniu opcji Przełącz firmę, która znajduje się w Menu Głównym, zostaniemy przekierowani do okna umożliwiającego nam wybór firmy.Po zastosowaniu opcji Wyloguj, która znajduje się w Menu Głównym, zostaniemy wylogowani z systemu.