Poprzez wybór zakładki Słowniki możliwe jest przejście do Słowników standardowych i Słowników atrybutów. Opcja Słowniki standardowe umożliwia dodanie takich funkcji jak : Słownik jednostek miar, Grupy towarowe, Typy towarów, Rodzaje lokalizacji, Typy jednostek logistycznych, Grupy kontrahentów, Metody dostawy oraz Typy dokumentów jednostek logistycznych. Ponadto Słowniki atrybutów obejmują: Atrybuty towaru, Atrybuty kartoteki towaru, Atrybuty dokumentu, Atrybuty lokalizacji, Atrybuty jednostki logistycznej, Atrybuty kontrahenta./ cechy danej rzeczy

Obraz listy dostępnych słowników w systemie WMS.


Narzędzia do obsługi pozycji Słownika:
Dodawanie. Aby dodać kolejną pozycję do wybranego słownika należy w oknie Słowniki wskazać i rozwinąć listę do której ma być dopisana, a następnie użyć dostępnego przycisku z symbolem .
Zostanie otwarte okienko dialogowe z pozycjami do wypełnienia przewidzianymi dla  danej pozycji.

Edycja. Edycję wskazanej na liście istniejących pozycji słownikowych umożliwia przycisk .

Zapis. Zapis zmian dokonanych dla danej pozycji umożliwia przycisk o symbolu .
Anulowanie. Można również porzucić wprowadzone zmiany bez ich zapisywania przyciskiem .
Usuwanie. Do usuwania wskazanej na liście pozycji służy przycisk o symbolu .


Edycja pozycji w Słowniku standardowym.  W jaki sposób mogę dokonać procesu edycji?

Rozpoczynając edycję, należy rozwinąć listę „Słownik jednostek miar”.

Następnie należy dodać daną pozycję za pomocą przycisku  i wypełnić pole nazwami i symbolami, które chcemy utworzyć.  Aby zatwierdzić wprowadzoną przez nas pozycję, użyj przycisku .

Zapisana przez nas w ten sposób nazwa Milimetr będzie widoczna w  Słowniku jednostek miar

Przykładowa tabela  nazw oraz ich symboli została  umieszczona na poniższym zrzucie ekranu.


Warto zwrócić uwagę na ważne pozycje słownika, którymi są Grupy towaroweTypy towarów. Jeśli istnieje możliwość stworzenia podgrupy dla wybranej pozycji słownika, to oprócz przycisku edycji i usuwania jest też dostępny w jej obrębie symbol dodawania.

Instrukcja:

  • W pierwszej kolejności, dodaj nową nazwę w pozycji Grupy towarowe lub Typy towarów. Poniższa fotografia przedstawia przykład, gdzie nazwą są Napoje.

  • Ten typ towaru otrzymał dwie podgrupy, którymi są Gazowane oraz Niegazowane.


  • Podgrupa Gazowane otrzymała własne dwa podsystemy, którymi są Coca-Cola oraz Sprite.
  • Analogicznie podgrupa Niegazowane otrzymała własne dwa podsystemy, którymi są Woda i Sok.

     

Powyższy przykład ukazuje, że system umożliwia rozgałęzianie struktury w obrębie wybranych pozycji słownikowych .

Możliwa jest edycja Rodzaju lokalizacji oraz Typu jednostek logistycznych. W jaki sposób tego dokonać?

Aby tego dokonać, należy rozwinąć listę danej opcji, a następnie dodać daną pozycję za pomocą przycisku  i wprowadzić nazwę. którą chcemy utworzyć. Aby zatwierdzić wprowadzoną przez nas pozycję, użyj przycisku . Aby porzucić wprowadzone zmiany, należy kliknąć przycisk .

  

Aby dodać edycji pozycji Metody dostawy, bądź Typy dokumentów jednostek logistycznych, należy analogicznie  rozwinąć listę danej opcji, a następnie dodać daną pozycję za pomocą przycisku  i wprowadzić nazwę, którą chcemy wprowadzić. Ważne jest to, że opcja Metody dostawy umożliwia nam również dodanie edycji opisu, który możemy wprowadzić jednocześnie z daną nazwą. 

Tak jak w przypadku wyżej wymienionych opcji, aby zatwierdzić wprowadzoną przez nas pozycję, użyj przycisku . Jeżeli jednak chcesz porzucić wprowadzone zmiany ,wybierz przycisk .Edycja pozycji w Słowniku atrybutów. Jak dokonywać procesu edycji?


Aby dodać daną pozycję do Słownika Atrybutów, należy rozwinąć wybraną przez nas listę spośród : Atrybuty towaru, Atrybuty kartoteki towaru, Atrybuty dokumentu, Atrybuty lokalizacji, Atrybuty jednostki logistycznej, Atrybuty kontrahenta. 

Następnie użyć dostępnego przycisku , wprowadzić wybraną przez nas nazwę i wybrać Typ.

 

Dostępne są :

  • Liczba
  • Data
  • Data i czas
  • Okres
  •  Plik.

      

Aby zatwierdzić wprowadzoną przez nas pozycję, użyj przycisku .  Aby porzucić wprowadzone zmiany, należy kliknąć przycisk .