Po zalogowaniu do systemu WMS uzyskuje się dostęp do listy usystematyzowanych tematycznie zakładek prowadzących do wybranych obszarów programu.

Menu prezentujące poszczególne zakładki jest dostępne praktycznie z każdego miejsca w systemie.
Aby je wywołać, należy kliknąć lewym przyciskiem myszki w symbol trzech poziomych barów widoczny w lewej górnej części okna z otwartą aplikacją.